Ağ Çözümleri

İş yeri ve kurumunuzdaki bilişim altyapınızın öncelikli amacı, işlerinizde ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlayabiliyor olmasıdır. Altyapınızı oluşturan yazılım, donanım bileşenleri ve bunların lisanslamaları, konfigürasyonları ve gerçek ihtiyaç tespitlerinin yapabilmesi oldukça zordur. Bu gerekliliklerin yerine getirilememesi sonucunda, bilişim altyapınız amacına uygun olarak çalışmaz, iş yerindeki birimlerin çalışma performansı azalır ve istenilen hedeflere ulaşmak güçleşir.

Bu konuda Anitec Teknoloji, şirketinizin ihtiyacı olan tüm “Ağ Çözümleri” için fizibilite çalışmaları yapıp, şirketiniz için en doğru ağ çözümleri üretmektedir. Uygun sunucu ve ağ bileşenlerinin tespitinden, kurulumuna ve sonrasında da destek aşamasında Anitec Teknoloji uzman ekibi ile her zaman müşterilerinin yanındadır.

Anitec Teknoloji olarak gerçekleştirdiğimiz uygulamalar;

  • Doğru network yönetiminin (Yapısal Kablolama sayesinde),
  • Güvenli bir şirket ağının (Switch, Router, Access Point ve Firewall kurulumu ve yapılandırması sayesinde),
  • Ağda bir problem yaşandığı zaman daha hızlı tespit ve çözümünün
  • Haberleşme maliyetlerininin azaltılmasının
  • Merkezi tek bir noktadan yönetiminin
  • Veri yedeklenmesi ve bu verilerin güvenliğinin

Sağlanmasına olanak vermektedir.

IP Telefon Çözümleri

Günümüzde teknolojinin gelişmesinin olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de olabilmektedir. Örneğin mevcut bulunan teknolojik altyapılar çok çabuk eskiyebilmektedir. Bunu önleyebilmek için yapılacak olan teknolojik yatırımın doğru ve yenilenebilir olması gerekmektedir. Yapılacak yatırımın uzun süreli kullanılması için öncelikli olarak ihtiyacı karşılaması ve gelişen teknolojiyle birlikte yenilenebilir olması gerekmektedir. Bu iki neden de bizi bilişim alt yapılarımızda ip tabanlı tümleşik sistemlere yöneltmektedir.

Kullanılacak telefonların ip tabanlı olması ihtiyaç duyulan tüm yeniliklere uyum sağlayabilir olması anlamına gelmektedir. IP Telefonların kullanılması ile masa başı telefonlara olan bağımlılıklar ortadan kalkmış olacaktır. Müşterimizin farklı birimleri arasında kurulacak olan sistemler sayesinde iletişim giderleri de minimize edilebilmektedir. IP Telefon alt yapıları sayesinde tek bir yerde çağrı merkezleri oluşturulabilmektedir. Ayrıca IP Telefonlar özel kablolamalar gerektirmediği gibi, ileride oluşabilecek kapasite artırımlarına da sorunsuzca imkan sağlamaktadır. IP Telefonların bakımı ve yönetimi kolaydır bu sayede operatörlerin sorunlara müdahale etme süreleri de minimize edilmektedir.

Anitec Teknoloji olarak istenilen büyüklükte ve yetenekte projeler geliştirilmektedir. Anitec teknoloji, sistem projesinin oluşturulması, alt yapı ve sistem kurulumlarının yapılması ve teslim sonrası destekleri gibi hizmetleri uzman kadrosu sayesinde dünya standartlarında vermektedir. İlerleyen teknoloji ürünü cihazların kullanması ile uzun soluklu yatırımların yapılmasını sağlamaktadır.