Danışmanlık

Restorasyon Uygulama Danışmanlığı

Restorasyon uygulama projeleri, belirli standartlar çerçevesinde, uzman ekipler eşliğinde, aşama aşama planlanarak hayata geçirilmesi gereken projelerdir. Tarihi eserlerin aslına uygun olarak restore edilmesi işi, uygulama öncesi, uygulama aşaması ve uygulama sonrası olmak üzere uzmanlık gerektiren süreçler içermektedir.
Uygulama öncesi eserin tarihinin araştırılması, varsa eski halinin fotoğraflarının bulunması, mevcut halinin fotoğraflanması ve eserin rölövesinin alınması gibi aşamalardan oluşmaktadır.
Uygulama aşaması, çizilen projeye uygun imalatların yapılarak eserin aslına uygun olarak restore edilmesi, imalat aşamasında uluslararası standartların titizlikle takip edilmesi, seçilen malzemenin tarihi esere uygun olması vb. birçok karmaşık süreç içermektedir.
Uygulama sonrası ise, eserin son halinin projeye işlenmesi, fotoğraf ve vidoların arşivlenmesi, projenin başından itibaren bütün süreçlerin raporlanması süreçlerini içermektedir.
Anitec, bütün bu karmaşık ve uzmanlık gerektiren süreçlerin her aşamasında danışmalık hizmeti vermektedir.

IT Danışmanlığı

Danışmalık amacımız, kurumların hedeflerine ulaşırken bilgi teknolojileri altyapılarını daha etkin ve efektif olarak kullanabilmeleri için, IT strateji ve yatırımlarının uygulanmasına ve belirlenmesine katkı sağlamaktır.

Veri Tabanı, Sanallaştırma, Network, Storage, server, desktop, bilgi güvenliği gibi IT’nin en kritik noktalarında müşterilerimiz için en uygun ve uyumlu teknolojileri öneriyoruz. Toplam sahip olma maliyeti (TCO) ve Yatırım geri dönüşü (ROI) analiz çalışmalarını da içeren bu hizmet, sadece kısa değil, orta vadeli hedefler de gözetilerek hazırlanan rapor ve şablonlardan oluşur. Hazırlanan raporlar dâhilinde planlama ve acil eylem stratejilerimiz ile bilgi teknolojileri alt yapılarınızda proaktif çözümler üretiyoruz.

Çok geniş bir çalışma alanını kapsayan danışmanlık hizmetimiz, network-bilgi güvenliği altyapılarından, ihtiyaca en uygun cevap ve servis verebilecek Data Center in seçimine kadar hem altyapılar hem de bu altyapılar üzerinde çalışacak olan uygulama ve servislerin değerlendirilmesi, mümkünse atölye ortamında test edilmesi, uyumluluk durumunun tespit edilmesi gibi uzun soluklu ve detaylı adımlardan oluşmaktadır.

Metod ve modeliyle şirket verimlilik ve karlılığına katkı sağlayacak IT projeleri üretmek ve üretilen projelerin proaktif olarak işletilmesi için destek hizmetlerimiz ile kurumsal müşterilerimizin çözüm ortağı olarak katma değer sağlıyoruz.