Mimari Restorasyon

Restorasyon, tarihe saygı ile başlar.

Restorasyon, taşınmaz kültür varlıklarını korumak, onarmak, güçlendirmek ve gelecek kuşaklara ulaştırmak için yapılan özel bir tasarım ve uygulama eylemidir.

Taşınmaz Kültür Varlıkları ‘insan’la yaşar, unutulmamalıdır ki “içinde nefes olmayan her yaşam alanı, er geç yıkılıp yok olmaya mahkûmdur”.

Bu doğrultuda Anitec, 2016 yılı sonunda başladığı çalışma hayatında, restorasyon uygulama projelerinde yer almaya devam etmektedir.

Anitec, tamamladığı restorasyon projelerinde, ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan kurallara, prensiplere uygun olarak, yeni teknolojilerin uyarlanmasına özen göstermektedir.

Bir başka ifade ile; taşınmaz kültür varlığının özgün mimari karakterine sadık kalarak, restorasyona dair uygulama modellerinde güncel teknolojileri kullanmakta, taşınmazın ömrünü uzatan ve dünyanın en önemli sorunu depreme karşı direncini arttırıcı özel çözümler geliştirmekte ve uygulamakta, taşınmazın güncel kullanımına uygun olacak şekilde teknolojik sistemlerle desteklemektedir.