Veritabanı Çözümleri

Anitec, Günümüz iş süreçlerinin bilgi teknolojilerine ve elektronik iş uygulamalarına olan bağımlılığı ve buna bağlı olarak veri hacmi ve çeşitliliği her geçen gün arttıkça, verinin doğru ve etkin yönetimi de daha fazla önem arz etmeye başlamıştır.

Veri tabanı sistemlerinin temel özellikleri arasında yer alan ölçeklenebilir, esnek, yönetilebilir, güvenlik ve performans; ancak etkin ve sürdürülebilir veritabanı yönetim stratejileri, araçları ve tecrübesi ile birer başarı kriterine dönüştürülebilecektir.

Anitec; tecrübesi ve bilgi birikimine dayanarak size eksiksiz ve güvenilir bir veritabanı yönetimi sunmayı hedeflemekte; kurulumdan entegrasyon çalışmalarına, yedekleme ve restorasyondan felaket senaryoları, güvenlik ve performans raporlama işlemlerine kadar tüm veritabanı yönetim faaliyetlerini destekleyerek başarılı kurumsal uygulamaların kapılarını açmaktadır.

Veritabanı Hizmetlerimiz
 • İhtiyacınıza uygun ve size özel veritabanı tasarımlarının çıkarılması
 • Fiziksel olarak veritabanı kurulumlarının yapılması
 • Veritabanı güvenlik ve denetiminin sağlanması
 • Sistemlerin yönetimi dışında sorun ve ihtiyaçların hızlı ve etkili bir şekilde incelenmesi, sorgulanması
 • Gerekli analizlerin yapılması, çözüm önerilerinin ve detaylı raporların hazırlanması
 • Veri tabanınızın yüksek verimlilikte çalışmasının sağlanması
 • Uzaktan bağlantı ve/veya yerinde destek yöntemleri ile yaşanan sorunun en kısa zamanda giderilmesinin hedeflenmesi
Veritabanı Hizmet Kavramları
 • Veritabanı Kurulum Hizmeti
 • Veritabanı Yükseltme Hizmeti
 • Veri Koruma Hizmeti
 • Veri Güvenliği Hizmeti
 • Uzaktan Yönetim Hizmeti
Veritabanı Sağlık Kontrolü
 • İlk adım olarak müşteri sisteminin komple kontrolünün yapılması önerilmektedir. Organizasyonu ileriye götürmekte gerekli olan stratejik yol haritasını çıkarmak için gerekli temeli sağlar. Sistemin erişiminin ve ilgili kullanıcı hesaplarının bu iki günlük süre içinde yaratılarak tamamlanmış olabileceğini varsayarak öngörülmüştür.
Yedekleme ve Kurtarma Hizmeti
 • Yedekleme ve Kurtarma müşteri istekleri göz önüne alınarak her gün yedek alınacak şekilde uygulanacaktır. Ancak müşteri tarafında farklı bir ihtiyaç doğması durumunda değiştirilebilir.
Felaket Kurtarma
 • Müşteri ihtiyaçlarında Felaket Kurtarma isteği olur ise hayata geçirilmesi için veritabanlarının kendi içlerinde sağladıkları özellikler mevcuttur. Replikasyon ya da aynalama (mirroring) ile verilerin yedeklenmesi için gerekli lisansların tedarik edildiği durumlarda Felaket Kurtarma için yedek sistem oluşturulur.
Veri Tabanı Yönetimi
 • Bütün veritabanı sistemlerinin optimum seviyede çalışmaları için dikkatli yönetime ihtiyaçları vardır. İçeriden ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı güvenliğin, gerekli bakım ve destek görevlerinin yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Gerekli bakım görevlerinin yerine getirilmesi, orta ve uzun vadede stratejilerinin belirlenmesi için, bir veritabanı yöneticisinin veritabanını yönetmesi avantajlı olacaktır.
Yazılım Güncelleme
 • İşletim sistemi, veritabanı yazılımı ve yedekleme, kurtarma,  replikasyon ve performans optimizasyonu gibi yazılımların son sürümlerini ve özelliklerini yüklemek için gerekli lisans modeline sahip olduğu varsayılmaktadır. Bu varsayım ile yeni yamalar (patch) ve güncellemeler ihtiyaç duyulduğunda önce test (var ise) ortamında denenecek ve daha sonra üretim (production) veri tabanına yüklenecektir.
Kayıt Tutma
 • Veri tabanı üzerinde yapılan her türlü işlemin yasal ve iç süreçlerine hizmet etmesi için gerekli Kayıt Tutma işlemleri yapılmaktadır.